Tarinamme


Ajatus syntyy

Ajatus yrityksestä syntyi vuonna 2012 kun Karelia Ammattikorkeakoulun Ohjelmistotuotannon insinöörilinjan opiskelija Miikka Kostian oli rakennellut harrasteena nettisivuja. Myöhemmin kyselyä alkoi tulla myös yritys ja yhdistys rintamalta jolloin töiden maksamiseen toivottiin helpottamista verokortin sijaan. Tästä syntyi ajatus perustaa toiminimi opiskelun ohessa tehtävien projektien käsittelyn helpottamiseksi. Yritykselle piti kuitenkin keksiä nimi jonka vaatimukset oli olla yksisanainen ja kuvastaa yrityksen toimintaa.


Yrityksen matka alkaa

Vuonna 2013 perustettiin ohjelmistoalan yritys Kooders jonka tavoitteena oli tarjota räätälöityjä ratkaisuja pk-yritysten arjen hallintaan. Alunperin toimimme Joensuun SPR-talossa jossa toimintaa aloiteltiin itse yrittäjän ja harjoittelijoiden voimin. Nettisivuille haluttiin enemmän ja enemmän toiminnallisuuksia kunnes kokonaisuudet alkoivat nousta nettisivuista järjestelmiksi. Suurten toiminnallisten kokonaisuuksien käsittely oli tullut tutuksi verkkosivujen tekemisestä joten tästä luonnollisena jatkona järjestelmiä alettiin tekemään selaimen kautta käytettäväksi.


Sijainti vaihtuu

Vuoden 2014 marraskuussa tuli tieto uudesta yrityskeskittymästä jota oli perustamassa Geneesin Tarja Turunen. Tilasta tarjottiin huonetta ja tilaisuuteen liittyä yrityskeskittymään tartuttiin välittömästi. Kooders aloitti Gartanoksi ristityissä tiloissa 1-vuotis päivänään marraskuussa 2014. Aluksi Gartanolla toimi Kooders harjoittelijoineen sekä Geneesi kolmen psykoterapeutin voimin.


Alojen välistä yhteistyötä

Yhteisissä tiloissa toimimisen alkaessa Miikka ja Tarja päätyivät keskustelemaan miten IT-ratkaisuilla voitaisiin tehostaa terapeuttien toimintaa. Tästä tehtyjen suunnitelmien ja visioiden perusteella syntyi vuoden 2015 alussa ELY-keskuksen avustuksella rakennettu terapeuttien arjenhallintaa helpottava toiminnanohjausjärjestelmä: Terapiapilvi.

Vuoden 2015 vaihteessa apukäsiksi Gartanolle liittyi koodi ja grafiikka puolta tuottamaan Koodersilla harjoittelunsa käynyt Juuso Perttilahti - Junisoftin yrittäjä. Yritys toimi Gartanolla vuoden 2015 ajan pääosin Terapiapilven kehityksen merkeissä.


Yhteistyö tiivistyy

Terapiapilvi projektin aikana kävi ilmeiseksi, että yhteistyön tekemisellä oli omat vaikeutensa kun toiminimet toimivat yhteisessä projektissa. Tarjalla oli vahva halu kehittää toimintaansa ennakkoluulottomasti eri alojen rajoja rikkoen ja Miikalla oli vahva halu Terapiapilvestä innostuneena kehittää yhä tiiviimmällä yhteistyöllä ratkaisuja eri alojen arjen helpottamiseksi. Rakentui ajatus uudesta yrityksestä joka keskittyisi arjen helpottamisen työkaluihin yhä laajemmin. Toukokuussa 2016 Kooders liittyi osaksi Gartano Oy:tä jossa Miikka jatkaa toimitusjohtajana.

Yrityksen toiminta on jo laajentunut merkittävästi harraste verkkosivujen ajoilta ja tarinan kirjoittaminen jatkuu yhä.